MSK | Celkem 700 řidičů ze sborů dobrovolných hasičů v regionu projde intenzivním kurzem. Osvojí si jízdu zvýšenou rychlostí i ve ztížených podmínkách. Moravskoslezský kraj tak posiluje bezpečnost a účinnost zásahů. Na tento projekt kraj ze svého rozpočtu vyčlenil 1,7 milionu korun.

Foto: MSK

„Řízení v kritických podmínkách nebo ve zvýšené rychlosti vyžaduje nadstandartní řidičské dovednosti. Řidiči si díky osmihodinovému kurzu ověří vlastnosti svých zásahových vozidel, ve kterých budou školící jízdy absolvovat. Jsem přesvědčený, že nejen profesionální, ale také dobrovolní hasiči musí být co nejlépe proškolení a k zásahům jezdit co nejrychleji, nejefektivněji a přesto bezpečně. Řidiči zásahových vozidel mají samozřejmě spoustu zkušeností i absolvovaných výcviků, přesto je na místě jejich schopnosti stále prohlubovat a zdokonalovat,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že v regionu působí 22 profesionálních jednotek a 356 jednotek sborů dobrovolných hasičů.

„Kurzy bezpečné jízdy budou stát krajskou pokladnu 1,7 milionu korun. Tato částka pokryje veškeré náklady na odborné lektory, pronájem akreditované učebny, provoz technologických ploch, náklady na energie i na stravování řidičů, kteří se kurzu zúčastní. Tuto investici považuji za smysluplnou. Jsem přesvědčený, že se zdokonalením řidičských dovedností hasičů sníží případné škody během zásahů. A také se zvýší jejich bezpečnost,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje pro finance, investice a majetek Jaroslav Kania a doplnil, že krajská dotace pokryje polovinu nákladů na kurzy. Zbylá část je na jednotlivých obcích, pod které dobrovolní hasiči patří. Aby se dobrovolní hasiči mohli v řízení zdokonalit, je spoluúčast obcí nutná.

„Na odbornou přípravu řidičů vozidel s těžkými cisternovými automobilovými stříkačkami se v Hasičském záchranném sboru Moravskoslezského kraje standardně zaměřujeme. Je jistě na místě, aby své dovednosti zdokonalovali i dobrovolní hasiči, bez kterých bychom se neobešli a jež jsou nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému. Rychlá jízda v kritických a často nezvyklých situacích, stejně jako řízení velkého zásahového vozidla pod majákem, tedy s právem přednosti v jízdě, mají svá specifika,“ řekl ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček.

Kurz bude mít teoretickou i praktickou část. Krizové situace při řízení, jako jsou aquaplaning, přetáčivý i nedotáčivý smyk, proměnlivé těžiště vozidla nebo krizové brzdění, si budou účastníci kurzu nejdříve definovat teoreticky, následně si zásady jízdy v těchto podmínkách vyzkouší v praxi.

Kurzy se budou konat v ostravském Centru bezpečné jízdy Libros na asfaltovém polygonu, který je vybavený speciální technologií skrápění kluzných výcvikových modulů a simulačních technologií. „Řidiči budou například v aquaplaningové vaně trénovat krizové brzdění i vyhýbání překážkám, vyzkouší si průjezdy vodní stěnou. Absolvují také školu smyku, zdokonalí si vyhýbací manévry a brždění ve vymezeném prostoru či na nestejnorodém povrchu,“ vysvětlil hejtman kraje Ivo Vondrák a doplnil, že se účastníci kurzu seznámí i s novými prvky ovládání moderních vozidel a dokonale si osvojí jízdní vlastnosti vozidla vybaveného novými technologiemi aktivní bezpečnosti.

Celkem se uskuteční 44 školení, jednoho kurzu se totiž bude účastnit 16 řidičů. „Věřím, že se díky tomuto specializovanému výcviku zvýší bezpečnost a efektivnost našich zásahů, to vše bez nehod a bez škod na zdraví či majetku občanů. Jízda v extrémních situacích je bezesporu velmi náročná. Tyto kurzy pomohou dobrovolným hasičům odbourat případný stres, zároveň podpoří sebereflexi řidičů, aby se eliminovala případná přemíra odvahy či podceňování situací v silničním provozu,“ uzavřel starosta Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje Leo Kuběna.

Zdroj: MSK