BRUNTÁL | Letošní Dny města Bruntálu, které se uskuteční ve dnech 15. až 17. června, čeká změna v rozmístění prodejních stánků. Stánky budou rozmístěny s ohledem na bezpečnost.

Foto: Schématický plánek

Stánky budou rozmístěny v souladu s požadavky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Dny města Bruntálu patří k akcím, jež se musí řídit „Nařízením MSK, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob“.

Rozmístění stánků bude uzpůsobeno podmínkám požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru. Stánky budou rozmístěny dle přiloženého nákresu na nám. J. Žižky, Zámeckém náměstí, v prostoru před zámkem a v zámecké zahradě, kde budou zabezpečeny únikové východy.

Zdroj: MěÚ Bruntál