ČR | V Česku začnou dnes odpoledne volby do obecních zastupitelstev. Ve třetině země se bude rozhodovat také o složení Senátu. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR. Cizinec se musí prokázat průkazem o povolení k pobytu.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

 

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně, v jeho záhlaví je uveden název obce a počet členů zastupitelstva. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Obyvatel územně členěného statutárního města nebo hlavního města Prahy obdrží hlasovací lístky dva – do městského zastupitelstva a do zastupitelstva městské části, v níž má trvalý pobyt.

V komunálních volbách se křížkuje

Volební systém je v principu poměrný, většinové prvky v něm zastupují preferenční hlasy pro vybrané kandidáty, tedy možnost hlasovat pro osoby z více kandidátek. Maximální počet hlasů, které má volič k dispozici, je shodný s počtem členů zastupitelstva.

Volič si může vybrat jeden ze tří způsobů hlasování:

Označí křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu, tím dá hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

Může oba způsoby kombinovat. Označí křížkem jednu stranu a zároveň i jednotlivce z ostatních stran. V tom případě volí přednostně jednotlivě označené kandidáty. Z označené strany volí podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu členů zastupitelstva. Volič ale nesmí označit více stran nebo více kandidátů, než je počet členů zastupitelstva.

Komunální volby – šedý lístek, šedá obálka

Hlasovací lístky pro komunální volby budou mít stejně jako hlasovací obálky šedou barvu. Je to důležité právě s ohledem na fakt, že se souběžně konají i senátní volby. Hlasovací lístky a obálky pro senátní volby budou žluté. Lidé budou muset lístky dávat do barevně sladěných obálek. Pokud je zamění, volební komise nebudou moci jejich hlas započítat jako platný.

Volby do obecních zastupitelstev mají velký význam pro život v obcích. Desítky tisíc zastupitelů, kteří vzejdou z komunálních voleb, totiž rozhodují o obecních penězích a řeší konkrétní problémy obcí blízké každodennímu životu.

Senátní volby 2022

Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Hlasovací lístky pro senátní volby obsahují vždy jméno jednoho kandidáta a informace o něm. Při volbách není potřeba hlasovací lístek upravovat, stačí jej vložit do úřední obálky, kterou volič dostane od volební komise. Postup je stejný i ve druhém kole.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

top