DÍVČÍ HRAD (FOTO) | Na základě programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017“, který v loňském roce vyhlásil Moravskoslezský kraj, získala obec Dívčí Hrad investiční dotaci ve výši 158.400 korun při celkovém rozpočtu 352.000 korun na obnovu vybavení sálu kulturního domu. V těchto dnech se s realizací projektu v Dívčím Hradě finišuje.

Foto: Zdeňka Spurná

Sál kulturního domu se nachází v budově obecního úřadu ve středu vesnice. Na tomto sále se konají skoro všechny kulturní a společenské akce, a je tak důležitým středobodem společenského života. V minulých letech byly na sál zakoupeny nové židle, na konci loňského roku pak vedení obce přišlo s nápadem využít vyhlášený program Moravskoslezského kraje na dovybavení sálu.

„V rámci projektu jsme mohli opravit oponu na pódiu a zakoupit nové stoly nebo nové ozvučení celého sálu. Součástí projektu bylo rovněž dokoupení vybavení do kuchyňky u sálu,“ upřesňuje náplň projektu „Kulturní dům“ starosta obce Jan Bezděk. Žádost o dotaci zpracovala kancelář Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska.

Moravskoslezský kraj nepodpořil v letošním roce obec Dívčí Hrad jen touto jednou dotací. „V letošním roce jsme pořádali VII. ročník Mezinárodního festivalu dětí sjednocené Evropy – Osoblažsko a Moravskoslezský kraj přispěl na jeho konání částkou ve výši 120.000 korun,“ vyjmenovává výčet podpor z Moravskoslezského kraje starosta.

„V roce 2018 se chceme zaměřit na přípravu projektu na výměnu zastaralého a nevyhovujícího osvětlení sálu kulturního domu, kdy předpokládáme, že se rozpočet na instalaci nového osvětlení do tak velkého sálu bude pohybovat v rozmezí 300.000 korun, – 500.000 korun,“ uzavírá Bezděk.