DÍVČÍ HRAD (FOTO) |Páteční odpoledne patřilo na prostranství místního hřiště v Dívčím Hradě u kulturního domu již tradiční akci, stavění máje. Akce se konala 27. dubna 2018.

Foto: Zdeňka Spurná

Do zdobení špičky se zapojily děti, příprava samotného stromu, uchycení věnce, zajištění špičky, navázání podpěr a podobně, byla doménou SDH Dívčí Hrad. Strom byl postupně vztyčen, následně zajištěn třemi vzpěrami a zaklínován. Po ukončení této divácky atraktivní činnosti pokračovala volná zábava, děti ocenily možnost opéct si párky nad ohništěm.