ČR | Zaujala vás v jídelním lístku nabídka dětských jídel a menší porce by vám dnes zcela stačila? V některých restauracích můžete na dětský pokrm zapomenout, je-li vám například více než 12 let. Takové pravidlo někteří považují za diskriminaci.

Foto: ilustrační – Pixabay

Znamená část jídelního lístku nadepsaná „Dětská jídla“ informaci o menších porcích a jídlech vhodných hlavně pro děti? Nebo se jedná o jídlo, které si zákazník neobjedná, je-li starší více než deset či dvanáct let? Podle některých odborníků jsou oba přístupy v pořádku a ani ve druhém případě se o diskriminaci nejedná.

Důvodem neposkytnutí jídla osobě starší 12 let je zpravidla úmysl majitele restaurace přimět zákazníka utratit více. Jediným posuzujícím kritériem pro poskytnutí dětské porce je věková hranice, kterou může na místě jen obtížně rodič prokázat a číšník ověřit. Neupíráme podnikatelům právo dosahovat vyšších zisků, ale klademe si otázku, proč stanovovat striktně věkovou hranici, jestliže konečné rozhodnutí je pouze na zaměstnanci restaurace. Není zřejmé, proč může pokrm dostat například dvanáctileté dítě, a nikoliv třináctileté.

Na druhou stranu záleží čistě na vůli podnikatele, zda danou sekci jídel bude ve svém podniku nabízet a za jakých podmínek. To je argument, který dokazuje, že se nejedná o diskriminační postup. Odepřením poskytnout dětské jídlo není zasahováno do lidské důstojnosti dotčené osoby, ale jde jen o výraz jistého nepohodlí. Chce-li podnikatel oslovit klientelu rodin s dětmi a přivést je do své restaurace, může k tomu využít pravidlo zvýhodňující jednu skupinu oproti druhé. Dokonce si sám pro sebe může určit, kdo podle něj je ještě dítětem, třeba věkovou hranicí 12 let. Takový přístup zastávají zejména státní orgány vykonávající dozor.

Záleží na každém z nás, zda bude odepření objednávky dětského jídla považovat za diskriminaci své osoby a příště zvolí raději jiný podnik, či ne. Extrémní případ, se kterým jsme se v rámci poradenské činnosti setkali, byl, když restauratér zákazníkovi oznámil, že dětskou porci sice dostane, ovšem za dvojnásobnou cenu.

Zdroj: dTest