Na bezplatné stravování dětí ve školních jídelnách má Moravskoslezský kraj připraveno dalších 30 milionů korun. Pomoc je určená dětem ze sociálně slabších rodin, nově mohou obědy zdarma získat i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Obědy mohou zdarma získat děti mateřských, základních i středních škol. Také se zjednodušuje administrativa projektu.

Foto: Ilustrační Pixabay

Dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit školní obědy, jsou v našem kraji stovky, v prvním pololetí tohoto školního roku jsou bezplatné obědy nasmlouvány pro zhruba 2700 školáků. Děti mohou bezplatné stravování získat pouze ve školách, které se do projektu zapojily.

Další novinkou je rozšíření okruhu dětí, které mohou dostávat školní obědy zdarma. Stále platí, že se do projektu mohou zapojit mateřské, základní a střední školy. Oproti předchozím výzvám mohou pomoc získat například i děti z pěstounských rodin a děti ukrajinských uprchlíků. Dále se mohou zapojit děti z rodin ve finanční tísni, kterou potvrdí úřady nebo ředitel školy.

Stejně jako v předchozí výzvě mohou o podporu zpětně požádat také školy, které se nestihly přihlásit nebo nebyly s projektem úspěšné v aktuálním školním pololetí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje bude žádosti přijímat od 22. dubna až do 30. září tohoto roku.

Krajský projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má na starost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Znění podmínek pro poskytnutí dotace a kontakty na pracovníky jsou zveřejněny na webové stránce kraje v sekci Dotace.

Zdroj: MSK