MSK | Krajská soutěž navazující na didaktickou policejní hru „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ zná své vítěze. 7. listopadu 2017 proběhla ve Fulneku v Městském kulturním centru celokrajská soutěž, které se zúčastnilo prvních 15 přihlášených družstev, tvořených dětmi ze čtvrtých tříd základních škol Moravskoslezského kraje.

Foto: Policie ČR

Děti zápolily ve vědomostním klání, které zahrnovalo znalosti základních bezpečnostních pravidel, které jsou obsaženy v policejní hře. Soutěž byla rozdělena na dvě hrací kola, v základním děti odpovídaly na otázky k patnácti kartičkám a do finále postoupilo pět nejlepších družstev.  Finálové kolo bylo složeno z otázek z pěti obtížných soutěžních karet a děti musely písemně odpovědět na otázky v časovém limitu jedné minuty.  Soutěžní karty jsme vybrali tak, aby se jednalo o průřez všech témat, které hra zahrnuje – (vlastní bezpečnost, násilná, majetková kriminalita, rizika internetu, dopravní výchova, návykové látky a seznámení s prací policie).

Místo konání jsme zvolili právě proto, že město Fulnek bylo místem, kde působil Jan Ámos Komenský, který byl propagátorem myšlenky „Škola hrou“. Do současné chvíle měly možnost získat hru jen základní školy v našem kraji a až poprvé, právě díky naší soutěži, výherci obdrželi hru do svých rukou a mohli si ji odnést domů.

Žáci předvedli kouzelné výkony a poprali se se záludnými otázkami na výbornou. Vítězem se stal tým ze Základní školy generála Heliodora Píky Štítina, druhé místo obsadila Základní škola a gymnázium Vítkov a na třetí příčce skončili žáci ze Základní školy Ivana Sekaniny Ostrava – Poruba.  Jedna hra putovala také do třídy vítězů a i děti, které se umístily na druhém a třetím místě, obdržely hru pro svou třídu.  Ceny předal náměstek ředitele moravskoslezské policie plk. Radím Daněk. Další dárky získaly děti také od zástupce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pana Petra Zábojníka. Všichni soutěžící a pedagogové od nás obdrželi drobné upomínkové předměty a pamětní listy.

Pro účastníky byl v průběhu soutěžního dopoledne připraven doprovodný program, na kterém se mohli seznámit s dopravními prostředky policie, balistickými a ochrannými pomůckami, prací kriminalistického technika a na závěr uviděli ukázku výcviku služební kynologie. Všem účastníkům i jejich pedagogickému doprovodu se akce velmi líbila a my ještě jednou všem blahopřejeme, děkujeme za účast a projevenou snahu soutěžících. Zvláštní poděkování patří také Městskému kulturnímu středisku Fulnek, které nám poskytlo ke konání soutěže reprezentační prostory.

Unikátní policejní didaktická hra byla představena veřejnosti na konci loňského roku, takže za chvíli oslaví své první narozeniny.

Následovalo velké množství dotazů k jejímu získání.  Hra navazuje na „Policejní pohádky“, které školy mají z minulosti již k dispozici. Ještě stále pokračuje distribuce zájemcům z řad základních škol v Moravskoslezském kraji, kteří požádali o hru. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje jsme mohli realizovat dotisk hry a máme k dalšímu využití několik stovek her.

Krátké připomenutí hry

Hra je založena na principu otázek a odpovědí v klíčových krizových situacích, kterým mohou děti čelit. Hrací karty jsou barevně rozděleny do sedmi skupin dle témat (vlastní bezpečnost, návykové látky, rizika moderních technologií, dopravní výchova, seznámení s prací policie, majetková a násilná trestná činnost). Karet je 61 a na jedné straně jsou ilustrace zachycující dané téma – například přecházení vozovky nebo problematiku šikany či alkoholu – na druhé straně karty jsou otázky k tématu. Grafického zpracování se zhostila paní Šárka Nogová, která ilustrovala také „Policejní pohádky“ a „Antistresové omalovánky“.

komisař por. Bc. Pavla Jiroušková