RÝMAŘOV, OSTRAVA | Učitelé němčiny ze  Základní školy Rýmařov Jelínkova 1 využili nabídky Goethe-Institutu a zúčastnili se 2. listopadu 2017 s třiceti žáky 7. ročníků motivační akce „Šprechtíme den s němčinou v Ostravě.

Foto: Jana Pupíková

Ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích pro ně byla připravena soutěžní hra Autobahnspiel. Jednalo se o zábavnou hru s 16 zastávkami ve známých německých městech, kde na soutěžní týmy čekaly rozmanité úkoly.

„Ve velkém sále a okolních chodbách bylo umístěno 16 stanic – měst, kde žáci řešili hádanky, plnili úkoly nebo samostatně získávali fakta z oblasti reálií německy mluvících zemí. Hra jim poskytla mnoho zajímavých informací o osobnostech, kultuře a produktech. Témata byla různorodá, se zaměřením na využití cizího jazyka v oblasti dalšího studia a světa práce,“ řekla Jana Pupíková, vedoucí metodické komise cizích jazyků na ZŠ Rýmařov Jelínkova 1.

„Byla to skvělá motivační hra pro žáky, kteří se začínají učit další cizí jazyk i pro začátečníky, kteří se již německy učí. Děti toho hodně zažily, viděly, zasmály se a pokoušely se mluvit německy i bez předchozích znalostí,“ řekla dále Pupíková.

Hry se zúčastnilo asi 100 žáků z různých škol, pracujících ve skupinách po 3-4 osobách. „Soutěž trvala 2 hodiny včetně společného ukončení a slavnostního udělení cen v sále Divadla vědy.

Naše skupina ve složení: Michaela Gromusová, Tereza Kubelková a Petr Pátík obsadila krásné 3. místo! Moc gratulujeme! Pochvalu si zaslouží ale všechny naše děti, protože šly do hry s velkým nasazením a vedly si skvěle,“ pokračovala Pupíková.

„Po soutěži jsme dětem zajistili zdarma prohlídku Expozice (svět techniky, svět civilizace a svět přírody). Celá akce byla hrazena z prostředků Goethe-Institutu. Těšíme se za rok na další pokračování!“ řekla závěrem Pupíková.