BRUNTÁL | Středeční jarní dopoledne 13. dubna jsme chtěli svým čtením a recitováním o jaru a Velikonocích zpříjemnit všem, kteří si nás přišli poslechnout v rámci mezigeneračního setkání dětí a seniorů v Centru Pohoda v Bruntále.

Foto: Miroslava Henčová

Členové čtenářského klubu na 2. stupni při ZŠ Jesenická se rozdělili na pět tříčlenných skupinek, aby předvedli nejen svůj připravený program, ale také aby si s babičkami a dědečky popovídali o tom, jak oni v dobách dřívějších slavili velikonoční svátky. Téměř rodinné povídání nebralo konce, nadšeny byly nejen děti, že se jim dopoledne vydařilo, ale i senioři si pochvalovali příjemně strávené chvíle.

Zazněly texty od autorů známých i méně známých, příběh Ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista nechyběl, připomněly se jarní pranostiky, jarní práce na zahrádkách, kdy se slaví Velikonoce, proč se pečou velikonoční jidáše a spousta dalších zajímavostí k tomuto tématu. Došlo také na velikonoční pomlázku a říkadla s ní související.

Myslíme si, že také drobné dárečky, které jsme přinesli, udělaly radost. Děkujeme všem zaměstnankyním Centra Pohoda, které se nám věnovaly a paní ředitelce za vřelé přijetí.

Poděkování patří také paní asistentce Zapalačové a Zbořilové, které pomohly s přípravou dárečků. V neposlední řadě děkujeme za spolupráci s MAS Hrubý Jeseník.

Autor: Členové čtenářského klubu s paní učitelkou Miroslavou Henčovou, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Miroslava Henčová

Foto: Miroslava Henčová