BRUNTÁL | V souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru v ČR, Ministerstvo zdravotnictví nařídilo domovům měřit tělesnou teplotu seniorům. Centrum Pohoda měří teplotu svým uživatelům 2x denně, ale v současné době máme nedostatek bezdotykových teploměrů.

Foto: MěÚ Bruntál

Tímto prosí veřejnost, zda by zařízení nemohl někdo zapůjčit, případně darovat bezdotykový teploměr. Prosím, kontaktujte vedoucí zdravotního úseku pí Danu Svobodovou, svobodova@centrum-pohoda.cz.

Zdroj: MěÚ Bruntál