KRNOV | Co se skrývá za dveřmi s cedulkou „Starostka města“, jak vypadá kancelář tajemníka městského úřadu a obřadní síň, nebo co právě řeší místostarostové, zjistí ti, kteří ve středu 24. května přijmou pozvání vedení města a zúčastní se Dne otevřené radnice. Dopolední program je určen školám, odpolední veřejnosti.

Na žáky základních škol dopoledne čeká uvítání starostkou či místostarosty, kterých se budou mít možnost zeptat na vše, co je zajímá. Následovat bude prohlídka radnice s odborným výkladem, a to včetně obřadní síně a radniční věže. K vidění bude také výstava historických a současných fotografií radnice.

„Protože při poslední podobné akci mi děti spontánně přinášely nakreslenou radnici, napadlo nás vyzvat školy, aby žáci s sebou vzali obrázky radnice, z nichž po ukončení návštěvního dne vybereme nejzdařilejší, ty vystavíme v prostorách radnice a jejich autory odměníme,“ uvedla starostka Jana Koukolová Petrová. Den otevřené radnice je určen především žákům 4. a 5. tříd. Akce začíná v 9.00 hodin.

Odpolední program bude až na uvítání v kancelářích starostky a místostarostů jiný. Lidé dostanou příležitost diskutovat s vedením města a odborníky z městského úřadu nad zásadními projekty, které město bude v nejbližších letech realizovat. Prohlídky včetně diskuse budou probíhat po skupinkách od 14 do 16 hodin, sraz je vždy v celou hodinu u vchodu do radnice.

Den otevřené radnice se v Krnově měl premiéru na podzim roku 2015, nyní se koná po druhé. Jeho cílem je přispět k odtabuizování radnice, kterou mnozí mají za nepřístupnou instituci.

Zdroj MěÚ Krnov | Foto MěÚ Krnov