MSK | Často končí mezi odpadky, přitom ještě není prošlé a mnohým by pomohlo utišit hlad. Na plýtvání jídlem, ale také na rostoucí počet lidí ohrožených hladověním a chudobou má upozornit sbírka potravinové pomoci, pořádaná při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby připadající na 17. říjen. Do sbírky se letos už posedmé zapojí i zaměstnanci moravskoslezského krajského úřadu a krajských příspěvkových organizací.

Foto: ilustrační – Pixabay

Od 16. do 20. října proto bude na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě zřízeno sběrné místo, kam mohou zaměstnanci kraje, ale i veřejnost nosit potraviny, které nakrmí lidi v nouzi. I letos se do sbírky zapojí také krajské příspěvkové organizace – školy, zařízení sociálních služeb, nemocnice, muzea a další.

„Vloni shromáždili zaměstnanci Moravskoslezského kraje skoro 9 tun potravin. S chudobou se může potkat každý z nás, ať už v důsledku nečekaných a neovlivnitelných životních událostí nebo následkem vlastních rozhodnutí. Budu proto velmi rád, když dárců s dobrým srdcem letos ještě přibude,“ uvedl ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Tomáš Kotyza.

Vnímá tuto akci jako jeden z projevů společenské odpovědnosti Moravskoslezského kraje, který každoročně podporuje činnost Potravinové banky v Ostravě také finančně. „Loni získala Potravinová banka od kraje 200tisícovou dotaci,“ upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza.

Nejvíce jsou do sbírky vítány trvanlivé potraviny, jako je mouka, cukr, rýže těstoviny, káva, čaj, cukrovinky, dětské přesnídávky, luštěniny, instantní polévky, konzervy apod. Získané potraviny pak budou předány pracovníkům pobočky Potravinové banky v Ostravě (www.potravinovabanka.cz), která je prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací předá lidem v nouzi. Jde hlavně o jednotlivce a rodiny s dětmi v azylových domech, lidi bez přístřeší, osaměle žijící seniory a další.

Smyslem této akce je upozornit na celosvětový problém chudoby a hladu, se kterým se potýkají některé části světa a omezení plýtvání jídlem zejména ve vyspělých společnostech. V Evropské unii se ročně vyplýtvá 88 milionů tun potravin (tzn. 173 kg na osobu, v ČR je to 81 kg na osobu), přičemž z poloviny se o to „zaslouží“ domácnosti.

Zdroj: MSK