MSK | Pěstounství je druh státem garantované a kontrolované formy náhradní rodinné péče, která zajišťuje odbornou pomoc a podporu a dostatečné hmotné zabezpečení dítěte i přiměřenou odměnu těm, kteří o něj pečují.

V Moravskoslezském kraji se každoročně najdou náhradní rodiče pro bezmála 100 dětí. I přesto zůstává mnoho dalších, které na svůj nový domov stále čekají. Dalších pěstounů je potřeba i na Bruntálsku.

Moravskoslezský kraj podporuje rozvoj náhradní rodinné péče v našem regionu. Snaží se zvýšit obecnou informovanost týkající se situace dětí žijících mimo svou rodinu. Prosazuje myšlenku, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Bližší informace se dozvíte na webu dejmedetemrodinu.msk.cz, telefonních číslech 595 622 467, 595 622 799, 595 622 765 nebo na e‑mailu dejmedetemrodinu@msk.cz.

Zdroj: MěÚ Bruntál