ČR | Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.

Foto: ilustrační – Pixabay

V první řadě by každé jízdní kolo mělo mít vynikající technický stav a mělo by být řádně vybaveno veškerými součástkami, které jsou povinné, jako jsou funkční přední i zadní brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a oranžové odrazky na paprscích kol. Doporučuje se mít instalovaný i jasně znějící zvonek, blatníky a kryt řetězu. Za snížené viditelnosti musí být na každém jízdním kole případně na cyklistovi umístěn přední světlomet svítící bíle a zadní svítilna červené barvy nebo „blikačka“. Každé jízdní kolo by mělo být vybaveno i zámkem, které v případě odstavení má zabránit snadnému odcizení tohoto jednostopého dopravního prostředku.

Osoby mladší 18 let nesmí v žádném případě usednout za řídítka jízdního kola bez řádně připevněné helmy či přilby na hlavě, tento ochranný prostředek se však doporučuje všem cyklistům, tedy i dospělým lidem. Děti mladší deseti let nesmějí samotné jezdit na kole po silnici, poněvadž nemají zkušenosti a jistotu na kole, hrozí jim případný pád pod kola vozu nebo střet s automobilem. Děti mladší deseti let tak smějí na silnici pouze za doprovodu osoby starší 15 let. Bez ohledu na věk můžeme jezdit na kole pouze na hřišti, v obytné zóně a na stezce pro cyklisty. Toto místo je nejbezpečnější pro všechny cyklisty a doporučuje se tento prostor při jízdě maximálně využívat.

Samostatnou problematikou je jízda na jízdním kole. Po silnici se jezdí vpravo, vedle sebe nesmí nikdy jezdit dva cyklisté, tito jedou vždy a pouze za sebou. Pokud tomu není jízdní kolo uzpůsobeno, tak jedno kolo je jen pro jednu osobu. Pozor na převážení nákupních tašek a dalšího nákladu v nosiči zavazadel a v košíku, nikdy však tyto věci nepřepravujeme na řídítkách kola.

Policisté v této souvislosti připomínají ještě několik dalších pravidel a povinností cyklistů. Než lidé vyjedou po zimním období na první jízdu, měli by své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit nedostatky, které mohou mít v povinné výbavě. Tato výbava má totiž zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.

Jízdní kolo musí být vybaveno:

zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou,

přední odrazkou bílé barvy,

odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,

na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na každé straně kola,

dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),

matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně rychloupínací.

Výbava kola za snížené viditelnosti:

světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,

zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,

zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez přerušení.

Doporučené vybavení jízdního kola:

účinné blatníky,

zvonek,

kryt řetězu.

Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19 x vyšší. Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.

Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.

K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší obdobně jako řidič motorového vozidla.

Zdroj: Policie ČR