ČR | Několik tisíc rodin v ČR se potýká s problémy a potřebuje včasnou a dostupnou pomoc tak, aby nedošlo k ohrožení dětí nebo jejich odebrání. Podpůrnou síť, která může takové rodiny zachytit, tvoří nejčastěji škola, lékaři nebo sociální pracovníci.

Foto: ilustrační – Pixabay

K podpoře jejich vzájemné spolupráce a dalšího rozvoje sítě působí ve více než 120 obcích a v 11 krajích takzvaní lokální síťaři. Jsou to proškolení pracovníci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“, jejichž hlavním úkolem je propojit všechny místní aktéry a sjednotit postupy směřující k ochraně ohrožených dětí.

„Systém ochrany ohrožených dětí je v České republice rozdělen mezi rezorty práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví. Aktéři při vzájemné spolupráci v rámci sítě proto musejí překonávat některé bariéry. Jak ale ukazuje mimo jiné i zahraniční praxe, právě týmová práce je nejefektivnějším řešením,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Síťování služeb je podle jejích slov primárně úkolem orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), které ale často nemají dostatečné kapacity a také se nezaměřují na děti, které zatím nespadají do kategorie ohrožených.

Síťování služeb je v zahraničí ověřenou a zavedenou praxí. Konkrétní poznatky byly představeny na mezinárodní konferenci ProSÍŤováním k rozvoji služeb pro ohrožené děti a rodiny, kterou minulý týden pořádalo MPSV. Odborníci ze Severního Irska zde představili své zkušenosti ze včasné práce s ohroženou rodinou (tzv. Family Support Hub), která se zaměřuje na zprostředkování místních podpůrných služeb rodinám s dětmi na míru, a to podle jejich potřeb. Čeští lokální síťaři ukázali, jak podpořili spolupráci místních aktérů sítě, ať už se jednalo o situace týkající se rozvodových sporů o děti či lepší informovanost škol o dostupných nabídkách pomoci ohroženým dětem.

Právě důraz na uplatňování partnerského přístupu a dohodu s rodiči ze strany úřadů zmínil jako jeden z trendů, který se objevuje v zahraničí, expert v oblasti práv dětí Miloslav Macela. Představil jeden z výstupů projektu – analýzu zaměřenou na inovativní služby pro rodiny a děti v ČR, která popisuje nejnovější zahraniční přístupy k poskytování služeb rodinám s dětmi a možnost jejich přenosu do prostředí ČR. Konkrétně jde např. o dánský systém péče o těhotné ženy a ohrožené děti v prvních měsících po narození nebo větší dostupnost sociální práce a služeb rodinám s dětmi.

Zdroj: MPSV