MSK | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje průběžně reaguje na měnící se epidemiologickou situaci v souvislosti s onemocněním Covid-19. Přijatá opatření zahrnují nejen provoz speciálních výjezdových týmů, ale také další vybavování standardních posádek ZZS, školení a přísný režim v prostorách výjezdových základen.

Foto: ZZS MSK

Pro ošetřování a transport Covid pozitivních pacientů jsou aktuálně určeny čtyři pohotovostní týmy ZZS MSK, které vyjíždějí ze základen v Ostravě, Havířově a Opavě. Pátá výjezdová skupina je navíc vyčleněna speciálně přímo z provozu a vyjíždí tak k pacientům v nepřetržitém režimu. Záchranáři vyjíždějí k nemocným v celotělových ochranných oblecích, takže každý zásah je časově podstatně časově a technicky náročnější než běžné výjezdy. V posledním týdnu přitom tyto týmy zasahují denně průměrně u patnácti pacientů a toto číslo každý den stoupá. Jejich práce umožňuje běžným posádkám ZZS zvládat obvyklou zásahovou činnost a být k dispozici všem ostatním pacientům ve standardních dojezdových časech i úrovni péče. Namísto vyčleněné výjezdové skupiny navíc v denním provozu záchranáři postavili jedno sanitní vozidlo nad běžný počet výjezdových skupin.

Z důvodu přípravy na další možný nárůst pracovního nasazení ZZS v souvislosti s epidemií koronaviru byli v uplynulých dnech všichni členové výjezdových skupin vybaveni sadami speciálních osobních ochranných prostředků. Jejich součástí jsou obleky a trička určená k práci v celotělových oděvech, obuv, pevnostní rukavice, celo obličejová maska s filtrem a respirátor. Zároveň probíhají podrobná školení pracovníků ve správném a bezpečném použití ochranných prostředků.

Aktuální epidemiologická situace si vyžádala rozhodnutí přijmout restriktivní provozní opatření v prostorách základen ZZS MSK. Spočívá především v zákazu přítomnosti osob nevykonávajících službu a samozřejmě i cizích osob na výjezdových stanovištích v celém kraji. Zastaveny byly veškeré vzdělávací akce. Personál byl přeorganizován v rámci možností na stálé týmy a zaměstnanci nesmějí cirkulovat po více základnách.

Přes komplikující se epidemiologickou situaci jsou pracovníci ZZS MSK i nadále připraveni plnit své úkoly v rámci přednemocniční neodkladné péče.

Zdroj: Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Foto: ZZS MSK