MSK | Zásah ZZS v souvislosti s COVID-19 v Alzheimer centru Ostrava proběhl v sobotu 4. dubna během dne po dobu více než pěti hodin v ostravském Alzheimer centru. Poté, kdy se onemocnění COVID-19 potvrdilo u jednoho z klientů, bylo nutno na základě rozhodnutí epidemiologa provést v tomto zařízení odběry na možné onemocnění u více než sto padesáti osob.

Foto: ZZS MSK

 

Na místě zasahovala dvě sanitní vozidla, automobil s materiálním vybavením pro mimořádnou událost, sedm záchranářů ZZS MSK a odběrová zdravotní sestra ostravské Fakultní nemocnice.

Celkem musely být odebrány vzorky pětasedmdesáti klientům centra a osmi desítkám zaměstnancům. Zásah, který byl rozdělen do tří částí, začal v sobotu ráno přípravami, od osmi hodin pak pracovali záchranáři na místě. První tým provedl ihned ráno odběry u všech klientů domova. Druhým úkolem bylo vyšetřit každého z nich na základě jeho stavu a teploty, či příznaků virózy a případně přesunout na jedno izolované oddělení domova.

Neméně důležitým úkolem bylo provést odběry u více než osmdesáti zaměstnanců domova a preventivně je otestovat na přítomnost SARS-CoV-2. K zajištění tohoto kroku záchranáři využili své vybavení pro mimořádnou událost, včetně stanu, který po postavení sloužil jako odběrové místo, do něhož postupně pracovníci Alzheimer centra přicházeli. Tento úkol zajišťovala druhá čtveřice záchranářů.

Práce na místě znamenala kromě samotných odběrů také vypsání evidence všech klientů domova i jeho pracovníků, značení zkumavek, a jejich následné balení, vyplnění žádanek, stejně jako následnou dekontaminaci pracovníků i materiálu. Ukončení akce bylo v půl druhé odpoledne, přičemž před třináctou hodinou byly již odebrané vzorky odevzdány v laboratoři.
Velmi dobrou součinnost při celé akci poskytli zaměstnanci a vedení samotného centra.

Záchranáři ZZS MSK se již několik týdnů podílejí na zajišťování odběrů v souvislosti s COVID-19 a v terénu se denně pohybují čtyři týmy, které průměrně zajistí odběr dvou až tří desítek vzorků. Hromadný odběr prováděli záchranáři v minulých dnech již dvakrát, tento byl však svým rozsahem největší.

Zdroj: Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

 

Foto: ZZS MSK