MSK | Třetí ročník projektu Otevřené chrámy nabídne od začátku května až do konce října k návštěvě 30 kostelů a tři kostelní věže. Turistům se budou během sezóny věnovat vyškolení průvodci. Celkem jich ostravsko-opavské biskupství zaměstná 130. Projekt finančně podpořil Moravskoslezský kraj částkou 1,3 miliony korun. Záštitu nad ním osobně převzal 1. náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Foto: Zdenka Spurná

Objev pozdně gotického díla
Návštěvníci by se měli letos rozhodně podívat do kostela sv. Václava v centru Ostravy. Biskupství zde vystavuje unikátní pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka, kterou se podařilo objevit při restaurování obrazu z 19. století z farnosti Těrlicko.

Vzácnou malbu objevila restaurátorka Romana Balcarová při obnově votivního obrazu Panny Marie ustavičné pomoci z kostela sv. Vavřince v Těrlicku Kostelci. Gotická malba pod novějšími přemalbami byla objevena sondami a potvrzena rentgenovým průzkumem. Pod barokními textiliemi, papírovými a kovovými doplňky a pod vrstvou zlacení byla dochována souvislá vrstva vysoce kvalitní pozdně gotické malby, která tvořila podložku pro barokní, v 19. století přemalovaný, obraz Panny Marie.

Výstava obrazu v kostele sv. Václava v Ostravě
Odbornou restaurátorskou prací tak byly zachovány oba dva obrazy. Novější se vrátil do původního rámu a visí opět v kostele sv. Vavřince v Těrlicku. Zachráněná gotická malba bude k vidění v Ostravě v kostele sv. Václava ve speciálním prezentačním rámu, jehož autorem je brněnský architekt Marek Štěpán. Barevné Myšlenou architekta je symbolika, kdy prezentační rám přejímá barevnost obrazu a plyne dál do prostoru, stejně jako Madona vyzařuje svou lásku. Obraz je navíc na obvodu podsvícený.

Vzácnou památku je možné vystavovat jen za zvýšených bezpečnostních opatření. Obraz bude po celou dobu výstavy střežen ve spolupráci s Městkou policií Ostrava zabezpečovacím systémem. Na tomto zabezpečení se podílí Magistrát města Ostravy.

Unikátní a vzácné dílo bude po celou dobu výstavy střeženo ve spolupráci s Městkou policií Ostrava zabezpečovacím systémem. Na tomto zabezpečení se podílí Magistrát města Ostravy.

Další novinky projektu Otevřené chrámy
V letošním roce se pozměnila nabídka otevřených kostelů. Kvůli probíhající rekonstrukci nebude zpřístupněna konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie a zavřený je i fulnecký kostel Nejsvětější Trojice s gotickou křížovou chodbou. Nově se však turisté mohou podívat do jiných kostelů, které se minulých ročníků projektu neúčastnily. V okrese Bruntál to je poutní kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova, který je atraktivní také barokní křížovou cestou, která začíná přímo u kostela a míří na Křížový vrch nad obcí.

Na Osoblažsku bude nově otevřen kostel sv. Martina v Bohušově. Ve Frýdku-Místku se letos zpřístupní kostel sv. Jakuba nedaleko náměstí v Místku. Do projektu Otevřené chrámy se zapojila také Matice radhošťská s kaplí sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti. Na seznamu najdete také kostel sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci, odkud pochází pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka. Do projektu jsou kromě katolických zapojeny také dva evangelické kostely. Evangelický Kristův kostel v Ostravě a evangelický kostel v Suchdolu nad Odrou.

Rok od roku větší zájem
Zájem o projekt Otevřené chrámy rok od roku roste. Loňský ročník zaznamenal více než 20% nárůst návštěvnosti oproti prvnímu. „Celková návštěvnost činila necelých 169 000 návštěvníků, což je oproti loňsku o 29 000 více,“ uvedl vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky Miroslav Přikryl.

V loňském roce bylo zpřístupněno 33 církevních objektů s vyškoleným průvodcem. Největší zájem zaznamenaly kostely na turisticky atraktivních místech a na poutních místech.

„Mezi nejnavštěvovanější místo patřil kostel sv. Maxmiliána na Hukvaldech, do kterého si našlo cestu téměř 28 000 návštěvníků. Z pohledu průměrné návštěvnosti byl nejúspěšnější dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé, kam v průměru přišlo téměř 28 návštěvníků za hodinu,“ uvedl

„Nárůst zájmu potvrzuje, že jsme se vydali správným směrem a lidé tento projekt přijali za svůj. Těší mě, že jsem mohl stát u zrodu tohoto projektu a Moravskoslezský kraj je od počátku jeho partnerem,“ uvedl náměstek pro památkovou péči Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.