VRBNO POD PRADĚDEM, MNICHOV | Výstavba chodníku a cyklostezky v Mnichově, realizovaná v rámci projektu “Bezpečnost dopravy ve městě Vrbně pod Pradědem”, pokračuje rychlým tempem, ovšem za plného provozu. Motoristé i cyklisté a chodci musí při překonávání úseku stavby dbát o bezpečnost a občas zastavit a počkat, až projede auto z protisměru. Projekt má být ukončen do 30. září.

Foto: Vrbno pod Pradědem

Stavba navazuje na již funkční chodník z centra města po ulici Zlatohorské na začátek Mnichova. Chodník tak propojí již vybudované úseky chodníků a stezek pro chodce a cyklisty na území města a jeho místních částí. S ohledem na propozice místa byla stavba navržena v jedné části jako chodník a v druhé části jako společná stezka pro pěší a cyklisty a také částečně jako samostatná stezka pro cyklisty. V blízkosti domu č.p. 116 musel projektant navrhnout přeložku silnice v délce zhruba 80 metrů, silnice kolem domu se posunuje o jeden metr a v protilehlé části bude rozšířena pro dosažení šířky jízdních pruhů dvakrát tři metry.

“Mám radost, jak chodník proměňuje vzhled Mnichova, hlavně pak ale pro jeho účel. Skutečně zvýší bezpečnost chodců, ať už dětí při cestě do školy, nebo maminek s kočárky při procházkách nebo cestě k lékaři nebo na nákup. Stezku přivítají také cyklisté,” uvedla starostka města Květa Kubíčková. Jak hned dodala, počítá se s pokračováním chodníku ve směru k tzv. “statkovým domům” a dále k Rybářské baště. V místě je také turisty vyhledávaná rodinná Sklárna Jakub a vede tudy rovněž trasa šlapacího čtyřkola z městské půjčovny kol a koloběžek. Bezpečí místních i návštěvníků města tak má velkou prioritu.

Celková délka chodníku v této etapě výstavby je 208 metrů a dosahuje šíře 1,75 metru. Stezka pro pěší a cyklisty dosahuje šířky 2,25 metru a měří 281 metrů. Pro výstavbu se používá betonová dlažba na loži z drti a štěrkodrti, s bezpečnostními prvky pro nevidomé, a asfaltový beton, asfaltový recyklát. Nezastavěné dotčené okolní plochy budou samozřejmě upraveny a zatravněny.

Projekt “Bezpečnost dopravy ve městě Vrbně pod Pradědem” odstartoval před třemi lety v červnu a ukončen bude k 30. září 2018. Celkové náklady dosáhnou bezmála 6,4 milionu korun a projekt je spolufinancován Evropskou unií. Město získalo přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dotaci 4,133 milionu korun.

Nový chodník a stezka vedou v blízkosti prodejny potravin a také bývalého kulturního domu. Vedení města má příslib jeho provozovatele, že prostranství i vzhled nemovitosti upraví. Má tady vzniknout jedna z atraktivit pro turisty i místní.

Zdroj: Vrbno pod Pradědem