KRNOV | Proměnou v těchto dnech prochází plocha zeleně u bytových domů na náměstí Hrdinů. Chodník kolem fontány se sousoším Rodina už lemují nové stromy a byly zde nainstalovány tři lavičky s jedním odpadkovým košem.

Foto: MěÚ Krnov

„Po výsadbě osmi svitelů latnatých a instalaci mobiliáře zbývá už jen založit trvalkové záhony ve štěrkovém podloží mezi stromy. S úpravou této části veřejného prostranství by firma Sadové úpravy, která městskou zakázku za 170 tisíc korun realizuje, měla mít hotovou nejpozději do Vánoc,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Zdroj: MěÚ Krnov