KRNOV | Hlohy, tisy i keře už byly či v nejbližší době budou vysazeny v různých lokalitách Krnova. Jedná se nejen o dosadbu za uhynulé a nemocné stromy, nebo o výsadbu náhradní za stromy pokácené, ale zeleň se objeví rovněž v místech, kde dosud tolik prostoru neměla.

Foto: ilustrační – Pixabay

K její obnově pak dojde na veřejném prostranství před střediskem volného času. Zde byly v roce 2018 vykáceny nevhodné dřeviny, které nahradily stovky nových keřů a několik okrasných stromů, jako jsou japonská třešeň, liliovník tulipánokvětý nebo převislá líska. „Z keřů zde budou doplněny kaliny, růže, rododendrony, ptačí zob a tavolníky, z trvalek pak tlustonitník a čechrava. Zároveň před vstupem vznikla pěšina, vše za 100 tisíc korun realizovala firma Grispa,“ popisuje referentka úseku městské zeleně Petra Mužíková.

K náhradě nemocných stromů vysazením nových dojde hned v několika krnovských ulicích. V Žižkově budou vyměněny čtyři jabloně, kterým praskly kmeny. Příčinou byly trhliny po zimě. „Kvůli prasklému terminálu pak budou nahrazeny dvě lípy v ulici Čsl. Armády a jedna ve Smetanových sadech před vjezdem do areálu bývalého pivovaru. Náhradní dosadba za uhynulý sloupovitý dub se uskuteční také v Soukenické ulici. V Chářovské zase bude postupně dosazeno čtrnáct tisů,“ vysvětluje Petra Mužíková a dodává: „Stav dalších stromů posoudíme poté, až se olistí. Podle toho je pak možné určit, v jaké jsou kondici. Případná dosadba za uschlé stromy by se však uskutečnila až na podzim.“

Do konce roku by také mělo dojít k náhradní výsadbě za dva stromy, které v Revoluční ulici plánuje pokácet firma, jíž patří pozemky bývalé slévárny. Coby vhodná lokalita pro stromy náhradní byla zvolena ulice Hlubčická, kde je nutné odstranit dva hlohy. „Na hřišti u Kohouta před ZŠ Dvořákův okruh pak bude dosazeno padesát keřů – habrů a pamelníků,“ uzavírá Petra Mužíková.

Zdroj: MěÚ Krnov