VRBENSKO | V období‌ ‌od‌ ‌‌26. dubna 2021 (od‌ ‌8.00‌ ‌hod.)‌ ‌–‌ ‌26. května 2021‌ ‌(do‌ 14.00‌ ‌hod.)‌ ‌ ‌proběhne‌ ‌na‌ ‌trati‌ ‌313‌ ‌v úseku‌ ‌Milotice‌ ‌nad‌ ‌Opavou‌ ‌–‌ ‌Vrbno‌ ‌pod‌ ‌Pradědem‌ ‌nepřetržitá‌ ‌výluka‌ ‌drážní‌ ‌dopravy. Vlaky‌ ‌budou‌ ‌nahrazeny‌ ‌autobusy‌ ‌(‌ ‌NAD‌ ‌), současně‌ ‌bude‌ ‌omezena‌ ‌přeprava‌ ‌cestujících‌ ‌na‌ ‌vozíku, jízdních‌ ‌kol‌ ‌a‌ ‌kočárků‌.‌ ‌

Tato‌ ‌výluka‌ ‌se‌ ‌uskuteční‌ ‌na‌ ‌základě‌ ‌požadavku‌ ‌provozovatele‌ ‌této‌ ‌dráhy, společnosti‌ ‌PKP‌ ‌Cargo‌ ‌International‌ ‌a.s., za‌ ‌účelem‌ ‌provedení‌ ‌potřebných‌ ‌opravných‌ ‌a‌ ‌udržovacích‌ ‌prací‌ ‌na‌ ‌silniční‌ ‌a‌ ‌železniční‌ ‌infrastruktuře‌ ‌(vč. údržbových‌ ‌prací‌ ‌na‌ ‌celém‌ ‌vyloučeném‌ ‌úseku‌ ‌tratě).‌  ‌

Z výše‌ ‌uvedených‌ ‌provozních‌ ‌důvodů‌ ‌nebude‌ ‌možné‌ ‌zajistit‌ ‌přepravu‌ ‌drážním‌ ‌vozidlem‌ ‌v‌ ‌celé‌ ‌délce‌ ‌zmiňované‌ ‌tratě.‌ ‌V‌ ‌souladu‌ ‌s‌ ‌§‌ ‌36‌ ‌odst.‌ ‌g)‌ ‌zákona‌ ‌č.‌ ‌266/1994‌ ‌Sb.,‌ ‌o‌ ‌drahách,‌ ‌v‌ ‌platném‌ ‌znění,‌ ‌bude‌ ‌zajištěna‌ ‌náhradní‌ ‌autobusová‌ ‌doprava‌ ‌(dále‌ ‌jen‌ ‌”NAD”).‌ ‌Po‌ ‌dobu‌ ‌omezení‌ ‌bude‌ ‌platit‌ ‌stejný‌ ‌jízdní‌ ‌řád‌ ‌jako‌ ‌pro‌ ‌vlaky!‌ ‌

Podle‌ ‌příslušných‌ ‌ustanovení‌ ‌rozkazu‌ ‌o‌ ‌této‌ ‌výluce‌ ‌budou‌ ‌trasy‌ ‌NAD‌ ‌vedeny‌ ‌následovně:‌ ‌

 

 • Vrbno‌ ‌pod‌ ‌Pradědem‌ ‌–‌ ‌před‌ ‌staniční‌ ‌budovou‌ ‌
 • Vrbno‌ ‌pod‌ ‌Pradědem‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Vrbno‌ ‌pod‌ ‌Pradědem‌ , zámeček‌ ‌
 • Karlovice‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Karlovice, rozcestí‌ ‌
 • Karlovice‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Karlovice, žel. stanice‌ ‌(u‌ ‌školky)‌ ‌
 • Pocheň‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Široká‌ ‌Niva, Pocheň, Jednota‌ ‌
 • Široká‌ ‌Niva‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Široká‌ ‌Niva, restaurace‌ ‌
 • Skrbovice‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Široká‌ ‌Niva, kolárna‌ ‌
 • Kunov‌ ‌-‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Nové‌ ‌Heřminovy,‌ ‌Kunov‌ ‌(nebo‌ ‌na‌ ‌silnici‌ ‌u‌ ‌železniční‌ ‌zastávky),‌ ‌
 • Nové‌ ‌Heřminovy‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌Nové‌ ‌Heřminovy,‌ ‌restaurace‌ ‌
 • Nové‌ ‌Heřminovy‌ ‌–‌ ‌autobusová‌ ‌zastávka‌ ‌
 • Milotice‌ ‌nad‌ ‌Opavou‌ ‌–‌ ‌před‌ ‌staniční‌ ‌budovou‌ ‌

Informovanost‌ ‌cestujících‌ ‌o‌ ‌změnách‌ ‌v‌ ‌osobní‌ ‌drážní‌ ‌dopravě‌ ‌bude‌ ‌zajištěna‌ ‌formou‌ ‌vylepení‌ ‌jízdních‌ ‌řádů‌ ‌a‌ ‌informačních‌ ‌letáků,‌ ‌popř.‌ ‌dalších‌ ‌doplňkových‌ ‌informací,‌ ‌ve‌ ‌stanicích‌ ‌a‌ ‌na‌ ‌zastávkách‌ ‌a‌ ‌stanovištích‌ ‌NAD,‌ ‌resp.‌ ‌formou‌ ‌vyhlášení ‌ ‌informací‌ ‌o‌ ‌této‌ ‌výluce‌ ‌ve‌ ‌Vaší‌ ‌obci‌ ‌rozhlasem‌ ‌a‌ ‌periodikách.‌ ‌ ‌

Závěrem‌ ‌mi‌ ‌dovolte‌ ‌se‌ ‌z‌ ‌pozice‌ ‌zástupce‌ ‌provozovatele‌ ‌veřejné‌ ‌drážní‌ ‌osobní‌ ‌dopravy‌ ‌v‌ ‌Moravskoslezském‌ ‌kraji‌ ‌omluvit‌ ‌za‌ ‌případné‌ ‌komplikace,‌ ‌které‌ ‌by‌ ‌mohly‌ ‌v uvedeném‌ ‌období ‌ ‌při‌ ‌cestování‌ ‌vzniknout,‌ ‌především‌ ‌pak‌ ‌za‌ ‌případná‌ ‌zpoždění‌ ‌ve‌ ‌výchozích,‌ ‌cílových‌ ‌nebo‌ ‌přestupních‌ ‌stanicích‌ ‌a‌ ‌zastávkách,‌ ‌resp.‌ ‌stanovištích‌ ‌NAD.‌ ‌‌

 

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.