VRBENSKO | Plánované dopravní omezení v oblasti veřejné drážní osobní dopravy v Moravskoslezském kraji. V období od 14.září(od 10.00 hod.) – 14.října.2020 (do 14.00 hod.)  proběhne na trati 313 v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem nepřetržitá výluka drážní dopravy. Vlaky budou nahrazeny autobusy ( NAD ),současně bude omezena přeprava cestujících na vozíku, jízdních kol a kočárků.

Tato výluka se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy,společnosti PKP Cargo International a.s.,za účelem provedení potřebných opravných a udržovacích prací na silniční a železniční infrastruktuře (vč.údržbových prací na celém vyloučeném úseku tratě).

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava (dále jen “NAD”). Po dobu  omezení bude platit stejný jízdní řád jako pro vlaky!

 

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce budou trasy NAD vedeny následovně:

  • Vrbno pod Pradědem – před staniční budovou
  • Vrbno pod Pradědem – autobusová zastávka Vrbno pod Pradědem ,zámeček
  • Karlovice – autobusová zastávka Karlovice,rozcestí
  • Karlovice – autobusová zastávka Karlovice,žel.stanice (u školky)
  • Pocheň – autobusová zastávka Široká Niva,Pocheň,Jednota
  • Široká Niva – autobusová zastávka Široká Niva,restaurace
  • Skrbovice – autobusová zastávka Široká Niva,kolárna
  • Kunov – autobusová zastávka Bruntál, Kunov (nebo na silnici u železniční zastávky),
  • Nové Heřminovy – autobusová zastávka Nové Heřminovy, restaurace
  • Milotice nad Opavou – před staniční budovou

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů a informačních letáků, popř. dalších doplňkových informací, ve stanicích a na zastávkách a stanovištích NAD, resp. formou vyhlášení  informací o této výluce ve Vaší obci rozhlasem a periodikách.

Závěrem mi dovolte se z pozice zástupce provozovatele veřejné drážní osobní dopravy v Moravskoslezském kraji omluvit za případné komplikace, které by mohly v uvedeném období  při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, resp. stanovištích NAD.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem