VRBNO POD PRADĚDEM | V období od 14. května (od 8.00 hodin) do 30. května (do 14.00 hodin) proběhne na trati 313 v úseku Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem nepřetržitá výluka drážní dopravy. Vlaky budou nahrazeny autobusy, současně bude omezena přeprava cestujících na vozíku, jízdních kol a kočárků. Tato výluka se uskuteční na základě požadavku provozovatele této dráhy, společnosti AWT a.s., za účelem provedení potřebných opravných a udržovacích prací na silniční a železniční infrastruktuře (vč. údržbových prací na celém vyloučeném úseku tratě).

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Z výše uvedených provozních důvodů nebude možné zajistit přepravu drážním vozidlem v celé délce zmiňované tratě. V souladu s § 36 odst. g) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění, bude zajištěna náhradní autobusová doprava (dále jen “NAD”). Po dobu omezení bude platit stejný jízdní řád jako pro vlaky!

Podle příslušných ustanovení rozkazu o této výluce budou trasy NAD vedeny následovně:

Vrbno pod Pradědem – před staniční budovou

Vrbno pod Pradědem – autobusová zastávka Vrbno pod Pradědem, zámeček

Karlovice – autobusová zastávka Karlovice, rozcestí

Karlovice – autobusová zastávka Karlovice, žel. stanice (u školky)

Pocheň – autobusová zastávka Široká Niva, Pocheň, Jednota

Široká Niva – autobusová zastávka Široká Niva, restaurace

Široká Niva – autobusová zastávka Široká Niva, kolárna

Kunov – autobusová zastávka Bruntál, Kunov (nebo na silnici u železniční zastávky)

Nové Heřminovy – autobusová zastávka Nové Heřminovy, restaurace

Milotice nad Opavou – před staniční budovou

Informovanost cestujících o změnách v osobní drážní dopravě bude zajištěna formou vylepení jízdních řádů a informačních letáků, popř. dalších doplňkových informací, ve stáncích a na zastávkách a stanovištích NAD.

Závěrem mi dovolte se z pozice zástupce provozovatele veřejné drážní osobní dopravy v Moravskoslezském kraji omluvit za případné komplikace, které by mohly v uvedeném období při cestování vzniknout, především pak za případná zpoždění ve výchozích, cílových nebo přestupních stanicích a zastávkách, resp. stanovištích NAD.

Autor: Jiřina Kováčová

pověřena vedením střediska Moravskoslezsko provozování drážní dopravy GW Train Regio a.s.