MSK | Silné bouřky se mohou vytvářet dnes 27. července v odpoledních hodinách. Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 70 km/h, intenzivními srážkami kolem 30 mm a kroupami.

Foto: Mapka

Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Zdroj: ČHMÚ