ČR | Česká republika obdržela dne 26. července 2022 vakcíny proti onemocnění opičí neštovice. Nákup a distribuce vakcín v rámci Evropské unie byla zajištěna a koordinována Evropskou komisí, resp. Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví Evropské unie. Úkolem úřadu je předcházet, odhalovat a rychle reagovat na situace ohrožující veřejné zdraví v Evropské unii.

Foto: ilustrační Pixabay

V reakci na neobvyklý výskyt počtu případů opičích neštovic v Evropě bez vazby na endemické oblasti, byly v rámci evropského systému připravenosti a reakce na mimořádné události v oblasti ohrožení veřejného zdraví diskutovány možnosti profylaxe tohoto onemocnění. HERA zajistila 109 090 dávek vakcíny pro EU, a z tohoto množství ČR získala darem 2 800 dávek, a to jako jedna z prvních zemí EU. Dnes dovezených 1400 vakcín bude uskladněno v Ústavní lékárně Fakultní nemocnice Bulovka.

Vakcíny jsou primárně určeny pouze vybraným skupinám osob ve věku ≥ 18 let věku, a to epidemiologicky významným úzkým kontaktům s osobou s potvrzeným nebo suspektním případem opičích neštovic (postexpoziční). Dále je možné vakcinovat i vybraný zdravotnický personál, který vědomě pracuje s orthopoxviry nebo ošetřuje pacienty s potvrzením onemocněním. Vakcína není určena k plošnému očkování.

Zdroj: MZČR

top