BRUNTÁL | Po dvou letech intenzivních prací je projekt Moravskoslezského kraje dokončený. Původní objekty byly zdemolovány, místo nich nechal kraj postavit tři nové moderní přízemní budovy. Celkové náklady této rozsáhlé investice byly vyčísleny na 125 milionů korun, zhruba polovinu prostředků kraj získal z evropských fondů, zbytek pokryl ze svého rozpočtu.

Foto: MSK

Organizace Sagapo poskytuje služby lidem s mentálním postižením a přidruženým tělesným hendikepem nebo lidem s poruchami autistického spektra. V rámci celkové revitalizace byly postaveny tři rodinné domy, ve kterých bude bydlet 18 klientů se zdravotním a mentálním postižením.

Sagapo má také nové sociálně terapeutické dílny pro 50 klientů, kteří si během terapie osvojují sociální a sebeobslužné návyky a dovednosti, což je důležité nejen pro jejich pohodu, ale i zdraví. Součástí projektu pak byla i výstavba chráněného bydlení pro 8 osob s lehčí formou mentálního postižení. Vznikly dvě samostatné bezbariérové domácnosti, které jsou pro tyto klienty nejvhodnějším řešením.

Zdroj: MSK