BRUNTÁL | Akce se konala na Střední průmyslové škole a obchodní akademii v Bruntále v rámci připomínky výročí založení školy. Právě zde totiž nápad školních podnikatelských inkubátorů vznikl.

Foto: MěÚ Bruntál

Své stánky s výrobky, výtvory a výsledky své práce prezentovaly svým spolužákům i veřejnosti všechny školy zapojené do česko-polského projektu „Síť školních podnikatelských inkubátorů“. V Bruntále to jsou základní školy ve Školní, Jesenické a Okružní ulici. Na polské straně jsou to tři základní školy zřízené Gminou Prudnik a za Powiat Prudnicki se přidala střední škola Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego v Prudniku. Město Bruntál je vedoucím partnerem projektu.

Na podnikatelském veletrhu si školáci například vyzkoušeli prezentovat to, co sami vyrobili, což je jedna z disciplín podnikání. Právě podpora podnikavosti žáků je smyslem projektu. Síť školních inkubátorů nabízí zájmové aktivity v moderně vybavených učebnách pod vedením odborných konzultantů.
Výuka zde probíhá v rámci vyučování i mimo něj. Děti si zkouší kompletní linii od návrhu výrobku přes nákup materiálu, výrobu, kalkulaci až po jeho propagaci. Na bruntálských školách třeba v rámci atraktivních kroužků jako např. Malý cukrář, Módní tvorba nebo 3D tisk, prostřednictvím coworkových center vybavených nejmodernější technikou, kosmetického salónu, šicích, tvůrčích nebo kutilských dílen. Na polské straně mají děti podobné možnosti.

Projekt „Síť školních podnikatelských inkubátorů“ funguje již druhým rokem. Školáci se jej účastní od září. Zahrnuje společná setkávání účastníků, podnikatelské kempy, přednášky a workshopy pro žáky a vyučující. Jeho součástí byl i kurz polského a českého jazyka, kterého se účastnili konzultanti inkubátorů na obou stranách hranice.

Podstatou projektu je vzájemná česko-polská spolupráce s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů škol na společném příhraničním trhu propojením odborných a podnikatelských dovedností.

Zdroj: MěÚ Bruntál