BRUNTÁL | Bruntál bude mít novou lipovou alej, která doplní přírodní areál pod Uhlířským vrchem. Kdokoliv se může stát aktivním účastníkem historických okamžiků výsadby stromořadí, o které budou pečovat generace našich následovníků.

Foto: Pixabay

Přijďte pomoci vysadit část aleje v sobotu 6. května 2023 v 10.00 hodin. Nová alej bude umístěna podél polní cesty vedoucí od silnice na Rýmařov k lesu pod Uhlířským vrchem (viz mapka).

„Příležitost přiložit ruku k výsadbě aleje se nenaskýtá často. Nové stromořadí zde bude stát další stovky let, podobně jako alej na Uhlířském vrchu. Vítán je každý, stačí, aby si s sebou přinesl dobrou náladu a pracovní rukavice,“ řekl místostarosta a iniciátor záměru výsadby nové aleje Petr Rys.

Celkem zde bude v této etapě prozatím vysazeno 51 lip (Tilia cordata). 45 stromů nyní vysadí město Bruntál, které získalo dotaci 250 tisíc korun. Dalších 5 lip vysadí společnost Macco Organiques, s.r.o. a jeden strom soukromý zájemce.

Alej se však bude postupně prodlužovat a možnost uhradit a zasadit si vlastní lípu dostanou další soukromí zájemci. Mohou se obrátit na odbor správy majetku, investic a dotací, paní Pavlu Metelkovou.

Foto: mapka

Zdroj: MěÚ Bruntál