BRUNTÁL | Oprava věže farního kostela v Bruntále jé téměř u konce, chybí už jen zábradlí ochozu. Smyslem rekonstrukce věže kostela Nanebevzetí Panny Marie je zpřístupnit veřejnosti vyhlídku na Bruntál a jeho okolí.

Foto: MěÚ Bruntál

Bylo třeba opravit rozvody elektřiny, dřevěné části schodiště, zaváděl se kamerový systém, zvelebovala se také galerie ve věži a podobně.

Práce v interiéru jsou hotové, zbývá už jen opatřit ochoz zábradlím. To musí být především bezpečné a musí také splňovat požadavky Národního památkového ústavu. Přibližně tři sta let staré zábradlí je nyní v rukou odborníků, kteří renovují jeho zkorodované nebo chybějící části. „Jde o složitý proces repase. Další kontrolní den proběhne v Opavě, kde zábradlí opravuje specializovaná firma na železné historické kování,“ uvedl starosta města Bruntálu Martin Henč. V rámci bezpečnosti bude na ochoz nově připevněna také kovová síť.

„Podnikáme všechny kroky k tomu, abychom věž kostela veřejnosti zpřístupnili co nejdříve. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by to mohlo být na začátku příští turistické sezóny,“ doplnil starosta Martin Henč.

Město Bruntál poskytlo Římskokatolické farnosti Bruntál na opravu věže kostela finanční dar ve výši 2,51 milionu korun. Obnovu zábradlí podpořil částkou 1,1 milionu korun Moravskoslezský kraj. Další náklady spojené s opravou a zpřístupněním věže kostela hradí Římskokatolická farnost Bruntál.

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál