BRUNTÁL | Nejde o prostou výměnu. Tímto krokem sleduje hned dva cíle. Prvním je postupná snaha o snížení tzv. vizuálního smogu na území města a druhým technická a také estetická náhrada původního zábradlí za nové, nerezové.

Foto: MěÚ Bruntál

Nerezové zábradlí naváže na první kusy nového mobiliáře na území města, pod jehož designem jsou podepsáni architekti Oldřich Bajger a Alžběta Broďániová. Jedná se mobiliář, který byl navržen jako originál ryze pro město Bruntál.

Jeho vývoj trval téměř dva roky. Zábradlí naproti Jesenické ulici tak přímo naváže na autobusovou zastávku podél zámeckého oplocení v Dukelské ulici nebo „chytrou“ lavičku před Wellness centrem. Obojí pochází ze stejného městského katalogu.

Reklamy se již na zábradlí nevrátí a minulostí je také zábradlí v obloucích u budovy gymnázia a kina Centrum. Nově instalované nerezové zábradlí má délku cca 36 m, přičemž celkové náklady včetně všech souvisejících stavebních úprav se budou pohybovat mezi 250 až 300 tisíci korunami vč. DPH.

Nový mobiliář se bude postupně objevovat všude tam, kde bude nahrazovat ten dosluhující a součástí se stane automaticky i u nových investičních akcí, např. v rámci rekonstrukce autobusového nádražní pod Společenským domem.

Zdroj: MěÚ Bruntál