BRUNTÁL | Vzrůstající populace holubů v Bruntále, zejména na náměstí a v areálu nemocnice,  nutí opakovaně upozorňovat občany a návštěvníky města na základní principy preventivních opatření proti rozrůstání jejich populací.

Početní stavy holubů v Bruntále sice stále nejsou ve srovnání s jinými historickými městy až tak moc alarmující, ale sami můžete pozorovat, že holubů v hejnech rok od roku přibývá. Město pravidelně dostává podnět k jejich početní redukci. Tu mohou provádět jen specializované firmy. Jedná se o velmi nákladnou i časově náročnou akci, kdy se do nainstalovaných samočinných odchytových zařízení holubi odchytávají a poté usmrcují.

Vše se děje v souladu s platnými zákony, zejména se zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Podle posledního metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR se na ochranu populace holuba skalního ve městě nevztahuje odchylný postup při ochraně ptáků podle § 5a zákona o ochraně přírody a krajiny a ani Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků.

Proč nám holubi ve městech vadí? Jednak je to obava z možných zdravotních rizik, ale hlavně škody, které způsobují na budovách, a také problémy spojené s jejich přítomností v lidských obydlích, zejména holubí trus.

Současní holubi, pohybující se ve městech, mají prapředky v holubech skalních, z nichž byli člověkem vyšlechtěni poštovní a chovní holubi. A ze zatoulaných jedinců, respektive z jejich potomků, pak vznikly populace městských holubů.

Pokud chceme populaci holubů dlouhodobě a účinně redukovat, je nutné zdůraznit, že jejich fyzická likvidace je účinná jen velmi krátkodobě a nejúčinnější metodou je omezení potravní nabídky a omezení hnízdních možností. Ve městech dnes už holub svou přirozenou potravu, kterou je zrní, nenajde, proto je odkázán na odpadky a přímé krmení. Samotné omezení krmení by však k regulaci holubů v krátkodobém horizontu nestačilo, mají totiž vysokou reprodukční schopnost i v období chudých na potravu. Proto je vhodné spojit omezení potravní nabídky s redukcí vstupů na nocoviště a hnízdiště (například instalací sítí v oknech a ve světlících půd, na balkonech, zajištění nevyužívaných prostor, což je prakticky nejpoužitelnější metoda, dále bodce a jiné hrotové systémy na římsách, které mají za úkol zabránit sedání a shlukování holubů na budovách, atd.).

Problémem jsou i holubi na sídlištích, hlavně na balkonech. Proto pokud už vám chce holub na balkoně vyvést mladé, zlikvidujte vejce, nebo mu v tom nejlépe úplně zabraňte.

Holub, jako domestikovaný druh, se má tedy chovat na venkově v holubníku. Neměl by se vyskytovat na náměstí a žít v dokonalé symbióze s jejich pravidelnými krmiči, kteří jim s nadšením drobí pečivo a mají radost z jejich přítulnosti.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.