BRUNTÁL | Přestože rekonstrukce autobusového stanoviště pod Společenským domem není zcela dokončena, částečné užití prostoru už je možné. Týká se to jak chodců, tak řidičů, kteří zde již mohou parkovat. Cestující autobusem však musejí i nadále využívat provizorních zastávek v Zeyerově ulici.

Foto: MěÚ Bruntál

Stavba se sice na první pohled jeví jako téměř dokončená, schází zde však autobusové stanoviště. Nové zastávky se totiž budou nacházet nad opěrnou zdí a ta se stala důvodem prodlevy stavby. V jejím průběhu byl totiž zjištěn natolik závažný stavebně technický stav opěrné zdi, že ta by při původně plánovaném rozsahu rekonstrukce nevyhovovala novému užití. Aktuálně se projektuje nová opěrná zeď, která bude vystavěna před zdí původní.

Nové autobusové zastávky zato budou vybaveny přístřešky, kdežto v minulosti cestující často seděli na betonové římse bez jakéhokoliv přístřeší. Rekonstrukce opěrné zdi a zprovoznění obnoveného autobusového stanoviště se tak posouvá do příštího roku.

Už nyní však mohou lidé využít chodníku, aniž by museli přecházet na druhou stranu. Musejí však vzít na vědomí, že procházejí staveništěm a na vlastní nebezpečí. K dispozici jsou už také parkovací místa pro automobily, což bylo jedním z hlavních cílů projektu. Jedná se o deset nových parkovacích míst, z toho jedno je určeno pro osoby se sníženou pohybovou schopností a tři jsou v režimu K+R pro krátké zastavení nebo vyčkání vozidla po nezbytnou dobu.

Ostatní část stavby bude ohrazena až do kolaudace.

Zdroj: MěÚ Bruntál