BRUNTÁL | Po bezmála dvouletém období se vrací na své původní místo autobusové stanoviště pod Společenským domem. Po nedávném dokončení stavby opěrné zdi byla ukončena všechna kolaudační řízení a stavba je připravena k užívání.

Foto: MěÚ Bruntál

Termínem zahájení provozu zrekonstruovaného autobusového stanoviště na původním místě pod Společenským domem je pondělí 3. června. Veškerá autobusová doprava je od tohoto dne vedena v běžných trasách. Zastávky se sem spolu s jízdními řády přesouvají zpět z dočasného umístění na Zeyerově ulici.

Investiční akce započala v červenci 2022 a celkově dokončená stavba byla předána městu v závěru letošního dubna. Složitostí stavby bylo vystavění nové opěrné zídky a z důvodu založení betonové konstrukce i odkup přilehlé části pozemku od soukromého majitele. Z důvodu nového stavebního povolení a výběrového řízení byla stavba přerušena od loňského ledna do konce září. Časově náročná pak byla i kolaudace, která se členila na stavební a dopravní část.

Celkové náklady činí 10,3 milionu korun bez DPH a byly hrazeny z rozpočtu města.

Areál pod Společenským domem prošel celkovou proměnou. Postavena byla nová opěrná zeď a na zrekonstruovaném prostranství kromě nově pojatých autobusových zastávek, které konečně dostaly scházející zastřešení, vznikla také nová parkovací místa.

„Chtěl bych zde poděkovat za trpělivost všem cestujícím, že museli snášet nepohodlí v souvislosti s dočasným přesunem autobusových zastávek. Trvalo to dlouhou dobu, ale prodleva byla vynucená na základě skutečností, které vyšly najevo teprve až v průběhu stavby. Chci současně vyjádřit uznání všem, kteří se na stavbě podíleli a museli s potýkat se všemi úskalími,“ uvedl starosta města Martin Henč.

„Jsem rád, že byla dokončena tato stavba umožňující opětovné zprovoznění autobusového stanoviště pod Společenským domem. Stalo se tak po měsících průtahů a zdržení v důsledku nutného doprojektování a kompletní opravy opěrné zdi. Věřím, že nové uspořádání bude vhodné k hojnému využití cestujícími autobusy, ale také motoristy, kteří zde mohou parkovat,“ dodal místostarosta města Petr Rys.

Foto: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál

Zdroj: MěÚ Bruntál