BRUNTÁL | Hotel Paramon, krásná jesenická příroda, výborné jídlo, třídy VI. A, VI. B, VI. C se svými třídními učiteli a výchovným týmem, spousta her a legrace… Tak by se dal shrnout do dvou slov ADAPTAČNÍ POBYT, který škola uspořádala spolu s finanční podporou Města Bruntál ve dnech 14. – 15. září 2023 pro nové šesťáčky.

Foto: Pavlína Daňková, ŽŠ Jesenická 10

Avšak na samotném názvu tolik nezáleží, důležité je, jaká je základní myšlenka adaptačního pobytu, který je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nejen nový kolektiv, ale i samotné třídy jednotlivého ročníku. Program „seznamovacího pobytu“ slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a jejich novými třídními učiteli, aby se ve třídě cítili dobře, a aby si v ní každý našel své místo. Pro nás, učitele a výchovný tým, je totiž mnohem snadnější a příjemnější poznat nové žáky v přírodě, při hrách, než se s nimi seznamovat ve školních lavicích. Při přechodu z 1. stupně na stupeň 2. jsou na děti kladeny jiné – často vyšší – nároky a právě adaptační pobyt a s ním i spousta dílčích aktivit (seznamovací a komunikační aktivity, emoční blok, šikana, apod.) jim pomůže se na novém stupni rozkoukat.

Jsme si vědomi, že všechny cíle adaptačního pobytu (= dosáhnout vzájemné spolupráce ve skupině, dosáhnout odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak skupiny, předcházení sociálně patologickým jevům – šikana, kriminalita, rasismus – aj.) nelze zrealizovat za dvoudenní pobyt. Tuto myšlenku však chceme v dětech neustále probouzet a během dalších školních let i nadále rozvíjet.

Autor: Pavlína Daňková, ŽŠ Jesenická 10

Foto: Pavlína Daňková, ŽŠ Jesenická 10

Foto: Pavlína Daňková, ŽŠ Jesenická 10

Foto: Pavlína Daňková, ŽŠ Jesenická 10