BRUNTÁL | Třída VII. A ze Základní školy Bruntál, Jesenická 10 se zúčastnila projektu 72 hodin 14. října 2022. V letošním roce byl tento projekt plný dobrovolnických aktivit, které pomohou nejen přírodě a okolí našeho bydliště, ale také nám zvelebí místa, kde žijeme, působíme a chodíme do školy.

Foto: Miluše Helísková

S odkazem na letošní téma  – Tradice –  jsme se rozhodli navštívit Denní stacionář ve Smetanově ulici, abychom posílili mezigenerační vztahy mezi mládeží a staršími občany našeho města. Žáci se nejdříve seznámili se seniory, kterým vyprávěli o svém budoucím povolání, svých cílech a představách  o budoucnosti, na oplátku se dozvěděli, jaké povolání vykonávali babičky a dědečkové.

Poté se obě generace zapojily do společenské hry Bingo, která všechny velmi nadchla. Součástí projektu byl i úklid zahrady u denního stacionáře, kdy žáci hrabali a zametali listí. Děti se složily a koupily dva okrasné keře a smrček. Společně jsme je zasadili u vchodu stacionáře jako živou vzpomínku na tuto povedenou akci.

 Se seniory jsme čas trávili i venku, opékali jsme špekáčky a pokračovali v povídání a úklidu. 

Děkujeme za příjemně strávený den, velké díky patří paní Lence Musilové, která nám umožnila tuto spolupráci uskutečnit. Určitě v ní budeme pokračovat. 

 

Autor: Miluše Helísková, třídní učitelka VII. A, ZŠ Bruntál, Jesenická10

Foto: Miluše Helísková