BRUNTÁL | Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Bruntále se už delší dobu zabývá špatným a nebezpečným stavem venkovního schodiště v části budovy polikliniky, která patří soukromému vlastníkovi.

Foto: MěÚ Bruntál

Venkovní ocelové schodiště vedoucí na terasu nemocnice je předmětem jednání mezi vlastníkem objektu společností LEMAK s. r. o.  a stavebním úřadem již několik let. Už v roce 2018 byl majitel vyzván k provedení udržovacích prací schodiště, práce byly provedeny, nicméně závady se za čas objevily znovu. Od roku 2022 byl majitel několikrát vyzván k jejich odstranění. Statik přizvaný stavebním úřadem konstatoval, že schody jsou v havarijním stavu, že nosné konstrukce jsou nevyhovující a navrhl majiteli možná řešení jejich opravy.

V rámci posledního rozhodnutí nařídil stavební úřad společnosti LEMAK s. r. o. okamžité ukončení užívání stavby, zabezpečení okamžitého zamezení vstupu na schodiště a dále zajištění mechanické odolnosti a stability stavby nejpozději do 30. června 2024.

V případě, že tak vlastník neučiní, může stavební úřad řešit záležitost jako přestupek proti stavebnímu zákonu, kdy může být majiteli schodiště uložena pokuta do výše 200 tisíc korun.