BRUNTÁL | Nedávnou celoplošnou rekonstrukcí a zobousměrněním Kavalcovy ulice zdaleka nekončily práce na úpravách této lokality. V plánu je nyní rekonstrukce místní komunikace Chelčického, včetně řešení křižovatky u Selika.

Foto: MěÚ Bruntál

Záměrem je navázat na zrekonstruovanou Kavalcovu a místní komunikaci opravit až po křižovatku. Z dříve pořízené dopravní studie vyplývá několik variant řešení křižovatky ulic Chelčického, Jesenická, Pionýrská. Křižovatka by se měla stát po rekonstrukci pro všechny účastníky silničního provozu přehlednější a bezpečnější.

 

Přesné řešení vyplyne z nadcházejících projekčních prací. Už nyní je však jisté, že například dojde k přemístění autobusové zastávky u Selika od hrany křižovatky blíže k centru města. Vznikne zde také záliv pro zajíždění autobusů a komunikace bude doplněna ostrůvkem pro bezpečné přecházení chodců. V plánu je dále úprava nájezdu do Pionýrské ulice a výjezdu od kina Centrum, který je v současné podobě řešen značně nevhodně.

 

„Ohlasy na zobousměrnění Kavalcovy ulice jsou pozitivní. Dlouhodobě neuspokojivé je ale řešení křižovatky u Selika. Zasluhuje si nový přístup, stejně jako si místní komunikace Chelčického zasluhuje rekonstrukci,“ konstatoval místostarosta Bruntálu Petr Rys.

 

Rada města na své schůzi ve středu 10. května schválila zadání zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci místní komunikace ulice Chelčického včetně křižovatky s ulicí Jesenickou v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení. Předpokládané náklady na pořízení projektové dokumentace činí 710 tisíc korun včetně DPH.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top