BRUNTÁL | Krásný vánoční dárek obdržel od Transfúzní služby v Bruntále jeden z jejich pravidelných dárců v rámci soutěže „Daruj plazmu – vyhraj TV!“ Šťastným výhercem se stal Lukáš Holzner z Bruntálu. Transfúzní služba se mimo jiné i touto soutěží snažila ocenit ochotu dárců darovat plazmu.

Foto: Transfúzní služba Bruntál

„Bohužel se stále ještě setkáváme s názory, kdy je odběr plazmy neinformovanou veřejností považován za cosi méně hodnotného, než odběr plné krve. Jde o zásadní omyl. V moderní medicíně mají oba typy odběrů zcela srovnatelnou a nezastupitelnou roli při záchraně lidských životů,“ vysvětluje lékařka Transfúzní služby MUDr. Jana Vaštíková. Plazma a transfúzní přípravky z ní vyrobené pomáhají při léčbě široké škály onemocnění a život ohrožujících stavů. Například při masivních krevních ztrátách, při těžkých popáleninách, při poruchách srážení krve, u nádorových onemocnění a v mnoha dalších závažných případech.

Do soutěže o televizi se přihlásilo na 120 dárců plazmy, kteří splnili důležitá kritéria pro opakované, pravidelné dárcovství. Kritéria splnil i pan Holzner z Bruntálu. Plazmu pravidelně daruje teprve přes rok, a přesto se na ni při losování usmálo štěstí: „Když jsem zjistil, že jsem byl v soutěži vylosován, samozřejmě jsem byl moc rád,“ usmívá se výherce.

Dárci na Transfúzní službě automaticky získávají celou řadu dalších výhod a benefitů. Kromě studijního a pracovního volna s náhradou mzdy dárce získá proplacené jízdné, lékařské vyšetření, vitamíny od své zdravotní pojišťovny, občerstvení či odpočet ze základu daně z příjmu.

Pokud se také chcete zapojit do darování, stačí se objednat telefonicky na čísle 724 612 667 nebo emailem na adrese evidence.bruntal@tsl.agel.cz. Dárcem krve a plazmy se může stát každý zdravý člověk ve věku od 18 do 65 let. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na Transfúzní službě.

Zdroj: Transfúzní služba Bruntál