BRUNTÁL | Nápravy škod způsobených vandaly stojí městskou pokladnu ročně statisíce. Vandalové nejčastěji útočí na vybavení dětských hřišť a mobiliář – na odpadkové koše, lavičky a velmi často také na dopravní značení a veřejnou zeleň.

Foto: MěÚ Bruntál

Nejčastěji jde o fyzické poškozováním majetku jako je vylomení, vytržení, posprejování, deformace prvků a vyvrácení. Výjimkou není ani žhářství v podobě cíleně zapálených lesů, nebo například plastového kontejneru na odpad.

Útoky jsou často i opakované. Například grafity na provozních řádech hřišť a autobusových zastávkách sotva zmizí, už jsou tam znovu. Dokola by se mohly opravovat odlupované dopadové plochy hřišť. Jejich oprava je však značně nerentabilní z důvodu vysokých režijních nákladů.  I oprava malého kousku může stát desítky tisíc. V těchto případech je možnost dohledat pachatele a vymáhat po něm škodu minimální.

Odbor správy majetku, investic a dotací, ale obecně město, se snaží instalovat takové prvky, které jsou takzvaně antivandal, tedy jsou odolnější, ale ne nezničitelné.

Opravy herních prvků na dětských hřištích, dopravního značení a městského mobiliáře si už letos vyžádaly dohromady bezmála 700 tisící korun. V částce jsou zahrnuty také náklady na opravy způsobené nešťastnou náhodou, únavou materiálu, drobnou dopravní nehodou, nebo jinou skutečností. Na nutných opravách z důvodu poškození se podílí vandalismus například na dětských hřištích přibližně osmdesáti procenty, padesáti procenty na mobiliáři a třiceti na dopravním značení.

Za pozitivní lze určitě považovat skutečnost, že se v poslední době daří identifikovat pachatele a za spolupráce Policie ČR s úspěchem vymáhat náhrady vzniklých škod. Je to také zásluha Městské policie Bruntál a Asistentů prevence kriminality, kterých máme stále velký nedostatek,“ doplnil starosta města Bruntálu Martin Henč. Většinou jde o osoby nezletilé, mladé lidi, nebo osoby posílené alkoholem.

Zdroj: MěÚ Bruntál