BRUNTÁL | Varhany z bruntálského kostela Nanebevzetí Panny Marie na Žižkově náměstí jsou opravené. Poprvé doprovodí bohoslužbu naplánovanou na třetí adventní neděli. Nyní je potřeba zrestaurovat rokokovou skříň.

Foto: MěÚ Bruntál

Oprava varhan trvala od března 2021, kdy byl nástroj rozebrán a odvezen do v restaurátorské dílny v HodoníněRozdělena byla do dvou etap. První zahrnula opravu základních součástí, jako jsou hrací stůl, pedálnice, vzdušnice a ošetření skříní.  V rámci druhé etapy byly varhany vráceny zpět do kostela, zkompletovány a naladěny.

„To bylo asi nejnáročnější.  Při ladění se teprve zjistí, jak se rekonstrukce povedla. Diecézní organolog zahrál několik skladeb a zjistil závady a nedodělky.  22. listopadu jsme varhany převzali po odstranění závad.  Šlo o drobnosti, které bylo třeba dotáhnout. Zlobila traktura, bylo třeba utěsnit jednotlivé cesty, kterými prochází vzduch. Všechno se ale povedlo,“konstatoval Karel Peschke z Římskokatolické farnosti v Bruntále. Oprava si vyžádala 1 784 000 Kč. Přispěli farníci, sponzoři i město Bruntál. Farnost nyní také čeká na proplacení dotace Moravskoslezského kraje.

První bohoslužba v doprovodu zrekonstruovaných varhan se uskuteční v neděli 11. prosince v 9 hodin. Příští rok jsou plánovány také koncerty pro veřejnost.   

Nyní je na řadě také oprava samotné skříně, v níž je nástroj umístěn. Původní varhany byly v roce 1923 nahrazené novými. Skříň je ale původní, více než 240 let stará.  „Tehdejší stavitel, firma Rieger, se snažil do rokokové skříně umístit píšťaly v moderním pojetí. Dostal požadavek, který zahrnoval velké množství rejstříků a snažil se prostor maximálně využít a vyplnit. Což se sice povedlo, ale nástroj je ve skříni umístěný hodně natěsno.  A to tak, že váha píšťal, zařízení a vzdušnice byla tak velká, že se začala skříň propadat a různě rozkližovat. Jsou tam proto nyní různé vzpěry, podpěry a podobně. Řezby jsou sežrané a i původní zlacení je pryč,“ dodal Karel Peschke. Restaurátorský záměr by měl být vyhlášený v roce 2024.