BRUNTÁL | Máme za sebou netradiční začátek školního roku, pokračování výuky v distančním režimu, opět prezenční výuku se spoustou omezeními a v neposlední řadě, což je asi z těchto situací nejpříjemnější – adventní období. Čekání na Vánoce.

Foto: Dagmar Kudličková

Spoustu činností, na které byly naše děti v tomto období zvyklé, jsme museli omezit. Snažili jsme se nahradit tradici plnohodnotnou činností, která by děti nejen zaujala, ale zároveň jim poskytla takové informace, které by mohly využít v každodenním životě.

Zaměřili jsme se na dopravní výchovu. Cílem bylo vzdělávat děti zábavnou formou v této oblasti. Uspořádali jsme pro děti soutěž, pro kterou platilo motto: „Naučit se, využít, zvítězit.“

Pomocníkem nám byla „Markétina dopravní výchova“, která zahrnovala všechny oblasti v této problematice. Zaměřili jsme se na okruh otázek týkajících se chodců a dopravních značek.

S mladšími dětmi jsme se věnovali on-line testům, pomocí kterých se děti mohly připravit na různé dopravní situace. Chodili jsme na procházky městem, aby si každý své získané znalosti mohl ověřit v praxi.
Nejprve soutěžily kolektivy tříd v on-line testech, a potom každý jednotlivec vypracoval test o deseti otázkách. Otázky byly vypracovány s ohledem na věkové zvláštnosti dětí.

Prvňáčci odpovídali kresleným projevem, děti druhého ročníku odpovídaly písemně.

Proběhla i výtvarná soutěž „O nejhezčí dopravní značku.“

Vyhodnocen byl nejen kolektiv třídy, ale také jednotlivci každého ročníku

První třídy: 1. místo Michal Švrček, 2. místo Jiří Frnka, 3. místo Mirek Balický
Druhé třídy: 1. místo Alena Matonohová, 2. místo Erin Javůrková, 3. místo Daniela Lipowská
První tři místa třídních kolektivů obsadily tyto třídy: 1. místo 2. C, 2. místo 1. A. 3. místo 2. B
Absolutním vítězem jednotlivců se stal Michal Švrček z 1. A.

Všechny děti obdržely sladkou odměnu, nejlepší soutěžící diplom a nádherné věcné ceny, za které bychom chtěli poděkovat Spolku přátel naší školy.

Autor: Dagmar Kudličková, ZŠ Bruntál, Jesenická10