NOVÉ HEŘMINOVY | Vodohospodáři navrhují zastupitelům obce Nové Heřminovy zasednou u kulatého stolu a jednat. To byl důvod, proč generální ředitel státního podniku Povodí Odry požádal starostu obce Nové Heřminovy a všechny členy zastupitelstva obce o možnost vystoupení na prosincovém jednání zastupitelstva obce, aby mimo jiné zastupitele upozornil také na zákonnou povinnost uvést do souladu územní plán obce Nové Heřminovy s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje.

Foto: Povodí Odry

„Považovali bychom to za začátek věcného dialogu, který by mezi zástupci státního podniku Povodí Odry a zastupiteli obce Nové Heřminovy pokračoval v následujícím období. Naší představou jsou společná setkání u kulatého stolu, na kterých bychom postupnými kroky mohli odstraňovat některá nedorozumění a odpovědět na konkrétní dotazy,“ napsal v dopise adresovaný všem zastupitelům Nových Heřminov generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč.

V rámci svého vystoupení generální ředitel Povodí Odry seznámí zastupitelstvo Nových Heřminov s přípravou i aktuálním stavem prováděných prací na protipovodňové ochraně obyvatel žijících kolem horního toku řeky Opavy a současně požádá všechny zastupitele o navázání verbální komunikace, která může být prospěšná pro obě strany.

„Chtěl bych přítomné zastupitele upozornit také na zákonnou povinnost uvést do souladu územní plán obce Nové Heřminovy s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že současný územní plán obce Nové Heřminovy nabyl účinnosti již v roce 1996 a v současné době je zjevně v rozporu s platnými zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje“, cituje Jiří Pagáč ze své písemné výzvy k obci Nové Heřminovy.

Zdroj: Povodí Odry