BRUNTÁL | Práce na obnově zídky u Městského divadla v Bruntále byly po více než dvou měsících obnoveny. Město před tím muselo vybrat nového zhotovitele díla.

Foto: MěÚ Bruntál

Ten předchozí práce přerušil kvůli vnitřním obtížím počátkem srpna. Město pak bylo donuceno v září odstoupit od smlouvy a vybrat nového zhotovitele, který by rozpracované dílo dokončil. Staveniště si nová firma převzala v minulých dnech a nyní se již na opravě zídky znovu pracuje.

Termín dokončení je stanoven do pěti týdnů od předání staveniště, pokud to ovšem klimatické podmínky a epidemiologická situace dovolí.

Přestože jde zdánlivě „jen o opravu zídky“, dílo zahrnuje celý komplex prací, počínaje opravou části místní komunikace, přes realizaci bednění, výrobu a montáž výztuže, betonáž nadvýšení zídky v místě chodníkových ramp o cca 30 cm, odbednění zídky a doložení zámkové dlažby chodníku, montáž původního ocelového zábradlí, kompletní povrchovou úpravu až po nátěr ocelového zábradlí a osazení betonových zákrytových desek opěrné zdi.

Vzhledem k současné komplikované situaci a blížící se zimě je tak pravděpodobné, že se práce „přelijí“ do jara příštího roku. Pokud jde o náklady na realizaci díla, ty dosavadní byly vyčísleny ve výši 76 497 korun bez DPH (kdy původní firmě byla naopak zaslána sankční faktura). Smlouva s novým zhotovitelem předpokládá náklady v celkové výši 268 904 korun bez DPH.

Zdroj: MěÚ Bruntál