BRUNTÁL | Po vítězství v krajském kole renomované soutěže webů měst a obcí Zlatý erb získal Městský úřad Bruntál se svými internetovými stránkami www.mubruntal.cz skvělé druhé místo v kole celostátním.

Foto: MěÚ Bruntál

Ocenění za Bruntál převzali v pondělí 9. dubna na konferenci ISSS v Hradci Králové webmaster MěÚ Ing. Jan Motal a tajemnice úřadu Ing. Zdeňka Svobodová.

„Velmi si vážím ocenění v soutěži Zlatý erb, kdy jsme po dvouleté přestávce byli schopni i s úplně novým webem navázat na předcházející úspěchy. Letošní vítězství v krajském kole a druhé místo v celostátní kole jen nasvědčují tomu, že webové stránky města se řadí nejen svým vzhledem, ale především svou dostupností a celkovou kvalitou k nejlepším v republice a za to patří mé poděkování především lidem, kteří se na přípravě, realizaci a neustálé aktualizaci webu města podílejí,“ komentovala úspěch Bruntálu tajemnice Zdeňka Svobodová.

Radost z ocenění vyjádřil i vedoucí oddělení informatiky na MěÚ Ing. Radim Salzmann. „Jsem rád, že návštěvníkům našeho webu nabízíme řadu let informace a služby na velmi vysoké úrovni. Letos je úspěch o to cennější, neboť jsme se do soutěže přihlásili po celkové rekonstrukci webu včetně přechodu na web responzivní. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na vývoji a aktualizaci webu podílí, obzvláště pak webmasterovi Ing. Motalovi z oddělení informatiky, který má na úspěchu největší zásluhu a dlouhodobě odborně vyvíjí a provozuje web správným směrem.“

Letošního, už dvacátého, ročníku Zlatého erbu se zúčastnily obce a města z celé ČR, ze všech 14 krajů. Celkově se zapojilo 430 webových stránek a projektů obcí a měst včetně elektronických služeb.

Weby měst byly hodnoceny ve dvanácti kritériích, a ačkoliv Bruntál v některých kritériích dosáhl nejvyššího hodnocení, celkové vítězství mu nakonec těsně uniklo. „Chybělo nám opravdu velmi málo, jen 0,04 bodů, abychom se dotáhli na města Most a Benešov, které se dělí o první místo,“ konstatoval webmaster Ing. Jan Motal. Zatímco vítězové měli shodně po 4,18 bodu, Bruntál získal 4,14 bodu. Za naším městem skončily s odstupem – ziskem 4,03 bodu – Tábor a Boskovice.

Stříbrný úspěch Bruntálu v letošním Zlatém erbu je pokračováním úspěchů města z minulých let. Bruntál se na stupních vítězů v krajských i celostátních kolech ocitl už ve čtyřech předchozích ročnících soutěže a v roce 2015 získal absolutní vítězství v tomto prestižním klání.

Zdroj: MěÚ Krnov