BRUNTÁL | Ve čtvrtek 18. dubna navštívili školní družinu čtyři příslušníci PČR. Bylo to velmi zábavné odpoledne. Společný čas strávili v tělocvičně.

Foto: Dagmar Kudličková

Rozděleni jsme byli na čtyři skupinky. Každá skupina pracovala na něčem jiném. Po určitém čase se skupinky prostřídaly, takže každá si vyzkoušela všechna nabízená témata. Nejenže jsme se věnovali dopravní bezpečnosti – vysvětlovali jsme si různé dopravní situace, poznávali značky, zopakovali jsme si vybavení kola, ale také jsme měli možnost vyzkoušet ,,kouzelné“ brýle, které nám umožnily přiblížit situaci, jak naše tělo reaguje třeba na únavu, alkohol nebo psychotropní látky. Prohlédli jsme si výstroj policisty, někteří si vyzkoušeli helmu a ochrannou vestu, která byla hrozně těžká.

Chtěli bychom poděkovat všem již zmíněným policistům za jejich čas a ochotu se nám věnovat. Dopravní odpoledne se nám moc líbilo a věříme, že se nám podaří naplánovat i další společné akce.

Foto: Dagmar Kudličková

Foto: Dagmar Kudličková

Foto: Dagmar Kudličková

Foto: Dagmar Kudličková

Foto: Dagmar Kudličková

Autor: Dagmar Kudličková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10