VRBNO POD PRADĚDEM | Sociální služby na území Vrbna poskytují Charita Sv. Martina a obecně prospěšná společnost HELP IN. Tyto služby jsou našimi občany využívané, avšak jsou obecně ztrátové. A proto, aby mohly být v našem městě poskytovány, přispívá město Vrbno každoročně na jejich činnost.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Značnou část dofinancovává Moravskoslezský kraj prostřednictvím dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí. Obce se podílí příspěvkem ve výši 20–24 %. Obecně prospěšná společnost HELP IN poskytuje v našem městě sociální služby již mnoho let a město na její činnost přispívá pravidelně. Zastupitelé na prosincovém zasedání rozhodli poskytnout této neziskové organizaci dotaci výši 600 tisíc korun. Služby Charity Sv. Martina doplňují spektrum služeb, které nabízí HELP IN. Charita se zaměřuje více na služby zdravotního charakteru. I jejich služby jsou ve Vrbně hojně využívány. Schválená výše dotace je ve výši 100 tisíc korun.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem