MSK | I vy si můžete přijít pro plamínek naděje se svou lucerničkou na recepci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Světlo z izraelského Betléma tradičně přivážejí na moravskoslezské hejtmaství ostravští skauti.

Foto: MSK

Foto: MSK