KRNOV | V polovině letošního roku bude zahájena rekonstrukce památkově chráněné sportovní haly v Petrovické ulici, která byla postavena začátkem 30. let minulého století podle projektu krnovského rodáka, významného vídeňského architekta Leopolda Bauera.

Foto: MěÚ Krnov

V prosinci zastupitelé schválili zajištění finančního krytí na tuto akci ve výši 70 milionů korun včetně DPH z rozpočtových prostředků let 2023-2025. V rozpočtu na tento rok je na zahájení opravy alokována částka 15 milionů korun. „Realizaci bude předcházet výběr dodavatele. Předpokládáme, že zadávací řízení vyhlásíme v průběhu února nebo března,“ uvedla vedoucí odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Objekt, který je výrazně poznamenán pozdějšími úpravami, se nachází ve špatném stavebním stavu.„Rekonstrukce zachová původní účel stavby i její základní dispoziční řešení a konstrukci, pozdější novodobé části budou odstraněny,“ řekla Klára Hazuchová.

V sokolovně, v níž jsou dvě tělocvičny se zázemím, v současné době působí řada spolků, které si budou muset po dobu rekonstrukce najít jiné působiště. „Nachází se tam klubovna skautů, v tělocvičnách se střídají sportovci z oddílů gymnastiky, tenisu, boxu, sebeobrany, atletiky a stolního tenisu. Se zástupci spolků budeme postupně individuálně jednat. Chceme se pokusit jim zajistit náhradní prostory, ale zatím ještě nedokážeme říct, že to zvládneme. Vše bude záležet na jednáních jak se současnými uživateli sokolovny, tak s provozovateli dalších tělocvičen a obdobných prostor ve městě,“ řekla Kristýna Kutálková z odboru rozvoje města.

Kompaktně dochovaná modernistická železobetonová sportovní hala obdélného půdorysu s venkovními terasami, krytá sedlovou střechou s vikýři, s prvky konstruktivismu a Heimatbaustilu byla postavena v letech 1932 až 1933. Stavba zaujme motivy inspirovanými tvarem lodi, jimiž jsou trubková zábradlí, otevřená schodiště a malá okénka v zaoblené zdi. Přízemí zaujímá malý sál se zázemím, v patře se nachází velký sál. Objekt je jedinečný v tom, že převážná většina prvků a konstrukčních detailů se zachovala v původní podobě. Ať už se jedná o dřevěné prosklené příčky, kovové boční schodiště, podlahy z litého teraca včetně soklíku, mechanismus balkónu ve střeše nebo unikátní krov, jehož základ tvoří železobetonová konstrukce kombinovaná s klasickými dřevěnými prvky. Autenticitu umocňuje i zabudované původní tělocvičné nářadí – kruhy nebo šplhadla.

Sportovní hala je součástí areálu atletického stadionu, jehož plochy a tribuny byly za 40 milionů korun opraveny v letech 2020 až 2021. Areál se nachází v oblasti dalších sportovišť, mezi něž patří tenisové kurty a hala, fotbalový a zimní stadion nebo skatepark. Územím se nyní zabývají architekti, kteří v rámci projektu Krnov na start projektují úpravy veřejných prostranství a zpřístupnění území v co největší míře veřejnosti, včetně vyřešení parkování a pěší i cyklistické dopravy.

Zdroj: MěÚ Krnov